• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Степківський округ "Пошук"

Cтепківський освітній округ «Пошук» Первомайської районної ради

Суб’єкти освітнього округу:

- Степківська ЗОШ І-ІІІ ступенів (директор Майстренко Б.П., заступник з НВР Трегубчак В.О., заступник з ВР Чепіжко О.В.
- Зеленокошарська ЗОШ І-ІІ ступенів (директор Тягай А.М.)
- Жовтнева ЗОШ І-ІІ ступенів (директор Пономаренко Л.В.)
- Полтавський НВК (директор Рудковська Л.М.)

Склад ради освітнього округу «Пошук»(2018-2019н.р.):

Майстренко Б. П. – директор Степківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
Пономаренко Л. В. – Директор Жовтневої ЗОШ І-ІІ ступенів;
Рудковська Л. М. – директор Полтавського НВК;
Тягай А. М. – директор Зеленокошарської ЗОШ І-ІІ ступенів;
Трегубчак В.О – заступник директора з навчально-виховної роботи Степківської ЗОШ І-ІІІ ступенів;
Чепіжко О. В. – заступник директора з виховної роботи Степківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Структура методичної роботи Степківського освітнього округ «Пошук» (2018 – 2019 н.р.)

Рівень округу

Методична рада округу
Масові форми роботи

- Педагогічна рада «Поєднання традиційних та інноваційних форм роботи на уроці як один із напрямків підвищення якості навчально-виховного процесу»;

- Психолого-педагогічний тренінг «Від синдрому професійного вигорання до креативності педагогічної діяльності»;

- Педагогічні читання «Використання досягнень психолого-педагогічної науки в системі роботи вчителів-основарозвитку творчої особистості дитини».

Колективні форми роботи

Міжшкільні методичні об’єднання

- Учителів природничо-математичного циклу (12 чол.);

- Учителів правознавства , історії, етики (4 чол.);

- Учителів української мови, зарубіжної та української літератур (5 чол.);

- Учителів початкових класів (12 чол.);

- Учителів фізичного виховання (3чол.).

Творча група

- Учителів іноземної мови (4 чол)

Методичний проект

«Використання технології розвитку критичного мислення у навчально – виховному процесі суспільно – гуманітарних дисциплін».

Рівень школи

Степківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Зеленокошарська ЗОШ І-ІІ ступенів Жовтнева ЗОШ І-ІІ ступенів Полтавський НВК
Постійнодіючі методичні заходи
Педрада: -«Психолого-педагогічні аспекти запобігання низької успішності учнів» -«Умови плідної співпраці учителя та учня на уроці і в позакласній діяльності» - М.о. класних керівників і класоводів; -Методичні оперативки; -Самоосвіта; -Науково-практичний семінар «Сучасні технології навчання й виховання як засіб самовдосконалення педагогів і самореалізації особистості учня». Педрада: -«Робота педколективу з розвитку розумових здібностей учнів , формування в них високої пізнавальної культури» - «Спільна робота школи, сімї і громадськості з формування моральної культури школярів» - М.о. класних керівників і класоводів; -Методичні оперативки; -Самоосвіта; Педрада: «Формування загальнопізнавальних умінь та навичок як основи розвитку інтелектуальної культури особистості» -«Громадянське вихованняв змісті , формах і методах позакласної роботи» - М.о. класних керівників і класоводів; -Методичні оперативки; -Самоосвіта; Педрада: - « Проблеми формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов» -«Підвищення ролі виховної роботи як важливого засобу формування духовно-моральних, громадянських та патріотичних рис особистості учня» М.о. класних керівників і класоводів; -Методичні оперативки; -Самоосвіта;
Епізодичні методичні заходи
-Педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі». - Місячник педагогічної майстерності - Майстер-клас (Ляшок Л.В.) -Педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі». -Круглий стіл «Інтерактивні технології навчання та їхня роль у формуванні ключових компетентностей учнів» - Майстер-клас (Тягай А.М.) -Педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі». Семінар-тренінг «Привіт! Я-конфлікт» -Фестиваль відкритих уроків. Творчий звіт (Бойченко В.В.) -Педагогічний консиліум «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі». -Педагогічна вітальня «від творчого вчителя- творчого учня». -Творчий звіт (Бачинська О.М.)

«Затверджено»

Голова Ради округу ___________

/Б.П.Майстренко/

План роботи

Степківського освітнього округу «Пошук» на 2016/2017 навчальний рік

З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу, його результативності Степківський освітній округ протягом 2015/2016 навчального року працював над реалізацією науково-методичної проблеми «Удосконалення професійних компетентностей педагога як умова забезпечення розвитку компетентного учня».

Управління Степківським освітнім округом здійснювала Рада освітнього округу. До складу входять керівники навчальних закладів освітнього округу. У 2015/2016 навчальному році на засіданнях Ради розглядалися актуальні питання управління освітнім закладом та організації роботи з педагогами, учнями. На засіданнях Ради округу розглядалися питання «Затвердження плану роботи освітнього округу, Ради округу», «Впровадження інноваційних освітніх технологій у НВП учителями освітнього округу», «Про організацію та проведення окружного конкурсу військово-патріотичної пісні «Пісня у військовій шинелі». Рада Степківського освітнього округу в своїй роботі керується принципами відкритості, демократичності та гласності. Вона співпрацює з батьківськими комітетами навчальних закладів і органами місцевого самоврядування, погоджує свої рішення з відділом освіти Первомайської райдержадміністрації.

Діяльність освітнього округу у 2018\2019 навчальному році була направлена на вирішення таких завдань:

- підвищення якості освітньої підготовки учнів округу відповідно до державних стандартів, розвиток учнівської компетентності;

- підвищення результативності навчально-виховного процесу;

- розробка та введення в практику навчально-виховного процесу програм розвитку у школярів життєвих компетентностей;

- пошук різних варіантів узагальнення та поширення найбільш цікавих ідей, прийомів, методичних розробок, спрямованих на розвиток творчих здібностей учнів;

- задоволення потреб талановитої та обдарованої молоді;

- здійснення диференційованого підходу до вибору форм і засобів навчання;

- удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників.

Протягом вересня – жовтня 2015/2016 навчального року психологом школи проведено психолого-педагогічну діагностику учнів освітнього округу з метою створення банку даних про здібних та обдарованих дітей.

За результатами діагностики до банку даних внесено __ учнів (__учнів Степківської ЗОШ І – ІІІ ступенів, __учнів Жовтневої ЗОШ І – ІІ ступенів, __учнів Зеленокошарської ЗОШ І – ІІ ступенів, _ учнів Полтавського НВК).

Виходячи із основних завдань державної програми «Освіта», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, державних документів про бібліотечну справу в Україну у 2015 -2016 навчальному році бібліотеки навчального округу вирішували такі питання:

- виховання в учнів поваги до державних символів України, свідомого ставлення до обов’язків людини;

- виховання у читачів інформаційної культури, культури читання, навичок самостійної роботи з книгою, уміння користуватися довідковим апаратом;

- пошук нових форм роботи з виховання в учнів загальнолюдських цінностей, милосердя, правової, трудової культури, здорового способу життя;

- інформаційне обслуговування педагогів, спрямоване на підвищення їх методичної та педагогічної майстерності;

- своєчасне забезпечення учителів та учнів навчальною, методичною та художньою літературою;

- збереження фонду підручників, поповнення науково-методичної бази школи;

- розвиток інформативної функції бібліотеки як інформаційно-культурного центру загальноосвітнього навчального закладу.

У всіх школах Степківського освітнього округу створені умови для належного зберігання підручників та книг, бібліотекарі систематично ведуть картотеку руху підручників, аналізують забезпечення ними учнів. На початку навчального року бібліотекарі шкіл робили перерозподіл бібліотечного фонду підручників, з метою забезпечення учнів шкіл освітнього округу необхідними підручниками (бібліотекарі Трохименко А.А., Савенко Р.В., Варажян А.Л., Дячевська Л.П.).

На базі опорної школи ефективно функціонували постійно діючі методичні формування – 4 міжшкільних методичних об’єднань (учителів української мови, зарубіжної, української літератур, природничо-математичних дисциплін, гуманітарних дисциплін, учителів початкових класів). Основними напрямками їх діяльності було:

- інформування членів ММО про нові теоретичні матеріали та нормативні документи;

- практичний показ оптимальних підходів, форм і методів реалізації визначених проблемних питань;

- сприяння конструюванню особистого досвіду педагогів на основі ознайомлення із передовим педагогічним досвідом.

Усі засідання відбувалися згідно плану роботи, розглядалися як теоретичні, так і практичні питання. Керувала методичною роботою в окрузі науково-методична рада, яка працювала в напрямках:

- науково-діагностичний (анкетування, вивчення та поширення передового педагогічного досвіду, підведення підсумків методичної роботи, визначення шляхів її вдосконалення);

- інформаційно-методичний (розглядала та затверджувала плани міжшкільних предметних МО, здійснювала консультування вчителів, керівників шкіл з питань методики викладання, планування навчальних предметів);

- науково-практичний (готувала методичні заходи, спільні для всіх шкіл округу тощо).

У практику роботи педагогічних працівників округу впроваджуються сучасні технології навчання та виховання, методи компетентнісного підходу. Дедалі більшого поширення набувають методи розвитку критичного мислення школярів.

Цілеспрямована робота округу над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспективного педагогічного досвіду. У лютому 2016 року методичною радою освітнього округу затверджено досвід роботи учителів:

- «Розвиток критичного мислення у молодших школярів» Журавльової Т.Л., учителя початкових класів, спеціаліста вищої категорії Степківської ЗОШ І – ІІІ ступенів;

- «Гра як засіб реалізації компетентнісного підходу до навчання на уроках української літератури» Чепіжко О.В., учителя української мови та літератури, спеціаліста вищої категорії Степківської ЗОШ І – ІІІ ступенів;

- «Розвиток комунікативних компетентностей молодших школярів шляхом використання інтерактивних технологій» Котик Н.С., учителя початкових класів Зеленокошарської ЗОШ І – ІІ ступенів.

У структурі методичної роботи, яка склалася в Степківському освітньому окрузі, практикуються індивідуальні, групові, колективні форми:

- міжшкільні предметні методичні об’єднання;

- семінари;

- педагогічні читання;

- консультаційна робота;

- творчі звіти.

Одним із пріоритетних завдань округу є об’єднання зусиль для організації позакласної роботи, створення системи виховної роботи, спрямованої на формування життєвих компетентностей школярів, здатних до творчої самореалізації і свідомого життєвого вибору, шляхом впровадження нових підходів, перспективних педагогічних ідей, інноваційних технологій навчання та виховних систем, форм і методів, які відповідали б потребам розвитку особистості, сприяли б розкриттю її талантів, духовно-емоційних, розумових і фізичних здібностей.

Основними завданнями виховної роботи освітнього округу є:

- розвиток особистісного потенціалу, самостійності та ініціативи учнів за рахунок впровадження виховних технологій;

- формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя з високою національною свідомістю;

- сприяння вихованню родинно-сімейної культури, визначення та збереження звичаїв, обрядів, народних традицій;

- робота по розвитку соціальної активності вихованців через різні форми учнівського самоврядування, впровадження проектної діяльності.

Для реалізації цих напрямків в освітньому окрузі розроблений план тематичних місячників та спільних виховних заходів, який затверджений методичною радою. Так, у минулому навчальному році проведено спільні позакласні виховні заходи: «Ми – роду козацького діти, землі української цвіт» (свято до Дня захисника України на базі Полтавського НВК); «Природа – це казка, яку треба читати серцем» (екологічна конкурсна програма на базі Жовтневої ЗОШ І – ІІ ступенів); «Пісня у військовій шинелі» (конкурс військово-патріотичної пісні на базі Зеленокошарської ЗОШ І – ІІ ступенів); туристичний похід «Стежками рідного краю» (вчителі Степківської ЗОШ І – ІІІ ступенів). Усі спільні заходи проведено на високому рівні: яскраво, цікаво, корисно, максимально і доречно використано можливості сучасної техніки.

Аналізуючи роботу, можна сказати, що в Степківському освітньому окрузі проводиться достатня робота щодо забезпечення та надання якісних освітніх послуг учням. Це роблять педагоги – професіонали, які усвідомлено працюють на досягнення високого кінцевого результату.

У 2016 – 2017 начальному році Степківський освітній округ продовжує роботу над реалізацією науково-методичної проблеми «Удосконалення професійних компетентностей педагога як умова забезпечення розвитку компетентного учня» (ІІІ етап, апробаційно-впроваджувальний).

Мета: апробація й упровадження компетентнісного підходу в ланках та підструктурах округу; спрямування методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми; формування професійної компетентності вчителя та учня; аналіз навчально-методичної та матеріальної бази кабінетів.

Завдання:

- підвищення професійної компетентності учителів освітнього округу;

- підвищення результативності навчально-виховного процесу;

- покращення та активізація роботи з обдарованими та здібними учнями;

- підвищення якості освітньої підготовки учнів округу відповідно до державних стандартів початкової та базової школи, розвиток учнівської компетентності;

- пошук, узагальнення та поширення найбільш цікавих ідей, прийомів, методичних розробок, спрямованих на розвиток професійної майстерності вчителів та творчих здібностей учнів.

Напрям Зміст діяльності Термін Відповіда-льні Контроль та інформаційне забезпечення
Забезпечення управління освітнім округом Засідання Ради округу (додаток 1). Координація роботи Ради округу і суб’єктів округу. 4 рази на рік Серпень Члени Ради Голова Ради Рішення Ради Рішення Ради
Організація НВП і забезпечення його ефективності та результативності Створення умов для розвитку здібностей дітей. Уточнення даних про навчальні заклади освітнього округу за напрямками: - кадровий потенціал; - особливості навчально-виховного процесу; Постійно Серпень Директори шкіл Заступник директора з НВР Степ-ківської ЗОШ І – ІІІ ст.. Рішення Ради Довідка
- стан матеріально-технічної бази;- фонд підручників, науково-художньої літератури; - якими новинками ППД, інновація-ми навчальний заклад може поділитися; - організація методичної роботи в окрузі та навчальних закладах.
Створення умов для саморозвитку та самореалізації учнів Забезпечення умов для участі учнів у конкурсах, змаганнях, турнірах в межах округу. Проведення психолого-педагогічної діагностики з метою створення банку даних про здібних і обдарованих дітей освітнього округу. Протягом року Вересень-жовтень Директори шкіл Психолог опорної школи, класні керівники Пропозиції Анкетування
Бібліотечно-інформаційне забезпечення Перерозподіл бібліотечного фонду підручників, науково-методичної, художньої літератури суб’єктів округу. Виставка-презентація матеріалів у періодичній пресі з теми: «Інно-ваційні процеси у створенні сучасного уроку». Оформлення тематичних виставок Організація проведення окружного бібліотечного уроку «Хороша книга – духовна скарбниця» (в рамках тижня дитячої книги). Постійно Жовтень Згідно з планами роботи Згідно з планами роботи Бібліотекарі Бібліотекарі Бібліотекарі Бібліотекарі Акти передачі Виставка-презентація Виставки Розробки уроків
Забезпечення ко-ординації мето-дичної роботи в межах округу Координація діяльності міжшкі-льних методичних об׳єднань. Майстер-клас «Використання тренінгових технологій у роботі вчителя початкових класів». Проведення засідань міжшкіль-них методичних об׳єднань. Засідання методичної ради освітнього округу (додаток 2). Проведення спільної педагогічної ради «Поєднання традиційних та інноваційних форм роботи на уроці як один із напрямків підвищення якості навчально-виховного процесу». Проведення відкритих уроків та позакласних заходів у межах освітнього округу (за планом роботи ММО). Психолого-педагогічний тренінг «Від синдрому професійного вигорання до креативності педагогічної діяльності». Дистанційне заняття методичної студії «Формування та розвиток ключових і предметних компетентностей учнів у ході реалі-зації освітньої галузі мистецтва». Педагогічне читання «Викорис-тання досягнень психолого-педаго-гічної науки в системі роботи вчи-телів – основа розвитку творчої осо-бистості дитини». Презентація матеріалів портфоліо Протягом року Лютий 4 рази на рік 4 рази на рік Жовтень Протягом року Січень Березень Січень Керівники ММО Ляшок Л.В., учитель поч. класів Степ-ківської ЗОШ І – ІІІ ступенів Керівники ММО Заступник директора з НВР Степ-ківської ЗОШ І – ІІІ ступенів Керівники шкіл, методична рада Керівники ММО Психолог Учителі музики, образотворчого мистецтва, худ.культури. Керівники ЗНЗ, методична рада Учитель поча-ткових класів Полтавського НВК Бачинська О.М. План роботи Обговорення Плани роботи План Протоколи Розробки уроків Розробка тренінгу Розробка заняття Аналіз Обговорення
Забезпечення координації виховної роботи в межах округу Узгодження структури планів виховної роботи навчальних закладів – суб’єктів округу. Планування та проведення спільних виховних заходів у межах округу: Місячник «Україна – наша мати, будьмо її гідними людьми» Спільний захід: Змагання туристи-них команд округу. Місце проведення: Зеленокошар-ський ліс. Місячник «У славного роду і славні традиції» Спільні заходи: Андріївські вечорниці. Місце проведення: Жовтнева ЗОШ І-ІІІ ступенів Місячник «Моя земля – земля моїх батьків» Спільний захід: Проект «Село моє, для мене ти єдине» Місце проведення: Зеленокошарська ЗОШ І – ІІ ступенів Місячник «Ми – молодість плане-ти, мета у нас одна» Спільний захід: Інтелектуальний турнір «голос рідної землісерцем слухати навчись!» Серпень Вересень Грудень Березень Квітень Директори шкіл, заступник директора з ВР Мельниченко А.А. Бойченко В.В. Савенко Р.С. План роботи План роботи План роботи План роботи План роботи
Додаток 2
Кiлькiсть переглядiв: 936

Коментарi

Новини

Календар

Попередня Січень 2021 Наступна
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031